Działalność

Celem koła jest poszerzanie wiedzy, zainteresowań i umiejętności studentów z zakresu performatyki. Chcemy realizować to poprzez:

  • działalność sekcji tematycznych, grup badawczych oraz warsztatowych,
  • organizację i udział w konferencjach i warsztatach performatywnych,
  • organizowanie spotkań, odczytów mistrzowskich, paneli dyskusyjnych,
  • współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i poza jego granicami,
  • działalność wydawniczą (pokonferencyjną i obejmującą inne formy publikacji testów członków Koła),
  • prowadzenie badań naukowych w kraju i za granicą oraz prezentacja ich wynikówna konferencjach polskich i zagranicznych,
  • organizacja spotkań, paneli dyskusyjnych i konferencji naukowych,

W tym dziale zamieszczamy informacje o naszych projektach, konferencjach oraz materiały związane z działalnością koła lub z zakresu performatyki

W dziale Materiały i Artykuły umieszczamy odnośniki do przydatnych materiałów oraz ciekawych publikacji.