Władze

  • Prezes: Katarzyna Peplinska
  • Wiceprezes ds. naukowych: Barbara Man
  • Wiceprezes ds. administracyjnych: Magdalena Sadek