Panel dyskusyjny z udziałem Weroniki Szczawińskiej

28 lutego odbędzie się panel dyskusyjny, w którym udział weźmie Weronika Szczawińska. Spotkanie jest częścią projektu "Okiem eksperta. Performanse nie artystyczne"

OD ZERA DO MILIONERA: warsztaty z pisania preliminarzy i nie tylko

Zapraszamy do uczestnictwa w niezwykle inspirujących i niezbędnych do poznania tajników rozdzielania środków finansowych na UJ WARSZTATACH PISANIA PRELIMINARZY (wniosków, projektów o dofinansowanie z Rady Kół Naukowych UJ, projektów naukowych/badawczych/warsztatowych i innych), pokonywania barier formalnych, wygrywania z systemem!

Termin: 16.12. - piątek - 16.45

Prowadząca: Dorota Kawędzka, specjalistka od uczelnianych dofinansowań. Absolwentka MISH UJ oraz muzeologii w Reinwardt Academie (Amsterdam), stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i Huygens Scholarship Programme, współorganizatorka Forum Dramaturgicznego w Instytucie Teatralnym w Warszawie, tłumaczka, entuzjastka Portugalii i propagatorka Slow Movement.

organizacja inne muzeum

Warsztaty metodą Augusto Boala

Zorganizowane przez Koło Performatyków UJ trzy dniowe warsztaty (9 – 11 .11.2011r.) metodą Augusto Boala skupiły się na połączeniu praktyki i teorii funkcjonowania teatru w społeczeństwie. Poprowadziły je Agnieszka Król i Emilia Girardin, które rozwijały metodę miedzy innymi w Indiach oraz Brazyli.

Prezentacja zamierzeń Teatru Forum, Teatru Niewidzialnego połączone było z praktycznym działaniem. Metoda Augusto Boala aktywacji publiczności, nazywanej spektatorami oraz działaniach w przestrzeni społecznej była związana z nauką sposobem radzenia sobie z problemami w danej społeczności. W murach uczelni okazała się równie skuteczna uświadamiając jak specyficzną grupą są studenci.

Doświadczenie członków Koło Performatyków UJ i prowadzonych poprzez demokratyczną współpracę doprowadziło do wymiany sposobów teatralnej pracy w grupie. Badanie poprzez działanie stało się początkiem dalszej współpracy i chęci rozszerzenia przestrzeni, gdzie można użyć metody Augusto Boala.