Sesja warsztatowa w Gardzienicach

W dniach 28 czerwca do 1 lipca 2014 członkowie Koła Performatyków, Koła Antropologii Widowisk i Koła Filologii Klasycznej uczestniczyli w sesji warsztatowej w Gardzienicach.

W pierwszym dniu pod wieczór udało nam się wkroczyć w ogromną przestrzeń Ośrodka i rozpakować  w siedzibie Akademii Praktyk Teatralnych – niedawno odbudowanym Spichlerzu. Początkiem spotkania z wyjątkową materią „OPT Gardzienice" był „Maraton teatralny" a więc dwa przedstawienia teatru: „Oratorium Pytyjskie" i „Infigenia w A." . Ponadto w każdym dniu braliśmy udział w trzech różnych sesjach zapoznających ze śpiewem, cheironomią i ćwiczeniami ciała m.in. ćwiczeniami wzajemnościowymi. Wyjątkowy charakter trzydniowego spotkania, stworzony był za sprawą wyjątkowych gospodarzy – aktorów „OPT Gardzienice".  Ania Dąbrowska, Paweł Kieszko, Tetiana Oreszko i Jan Żurawski organizowali dla nas poranne ćwiczenia i biegi wieczorne, Joanna Holcgreber uczyła nas cheironomii i ogólnie tego jak można harmonizować gesty i śpiew, Marcin Mrowca i Agnieszka Mendel śpiewali z nami pieśni nie tylko Greckie. W niedzielny wieczór udało nam się rozmawiać z dyrektorem i reżyserem „OPT Gardzienice" Włodzimierzem Staniewskim. Ważnym elementem były także spotykania w tzn. Chacie gdzie wspólnie przygotowywaliśmy śniadania i kolacje. Plan dnia pozwalał na bardzo krótkie przerwy. Grupa była bardzo zadowolona z tego wyjazdu.

Koło Naukowe Performatyków ma w planach dalsze podobne wyjazdy. 

 

Koła współpracujące:

Sekcja Koła Naukowego IEiAK Antropologii Widowisk

 

oraz

 

Organizatorzy:

 

Projekt realizowany dzięki dotacji:

Cyberdoświadczenie - studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa

"A żeglarze kłócą się z sobą o sterowanie."
(Platon, Państwo, 488B)

Samoświadomość cyberdoświadczenia – doświadczenia sterowania i bycia sterowanym – rozbłyska na chwilę w Platońskim projekcie Państwa, aby w zapomnieniu rządzić sceną zachodniej historii, aż do upadku jej ostatniej kurtyny. Grecki kybernētēs, który stanowi źródło słowa cybernetyka, to bowiem sternik, zarządca, a także sam ster na okręcie. Platoński filozof ma być sternikiem prowadzącym państwo według reguł nieba. Moc udzielona mu przez pismo jest mocą destrukcji dawnych bóstw i wyrycia nowych drogowskazów niezmiennych niczym gwiazdy-znaki, z których się składają. Platońska idea totalnego sterowania, nieobca chińskim Konfucjanistom, a dziś również mafii Pay-pala i amerykańskim dowódcom dronów bojowych, upatruje swoją szansę w technologiach cyfrowych, w powrocie do starej, choć wciąż żywej utopii. W tym sensie to nie rysik kierowany ręką skrobiącego filozofa-cybernetyka, pragnącego ustanowienia uniwersalizmu przy pomocy pisma, produkuje nowe cyberdoświadczenie, lecz uniwersalna elektroniczna maszyna cyfrowa. Współczesna cyberkultura stoi między przerażającą możliwością samosterow(al)ności a ucieczką w totalną kontrolę. Warto więc przyjrzeć się bliżej mechanizmom rządzącym kulturą cyfrową i podyskutować na temat szans i zagrożeń, które wiążą się z jej coraz większym upowszechnienieniem.

W tym celu Koło Naukowe Performatyków UJ ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową Cyberdoświadczenie, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chcielibyśmy zastanowić się nad nowym typem doświadczenia, które pojawiło się wraz z postępującym procesem gamifikacji współczesnej kultury, czyli przenikania strategii związanych dotąd wyłączenie z przestrzenią wirtualną do tego, co zwykliśmy nazywać rzeczywistością. Interesujące wydaje się więc przyjrzenie się, w jaki sposób takie dziedziny kultury, jak literatura, muzyka i teatr, ale także sport i edukacja, funkcjonują w świecie pozbawionym binarnej opozycji pomiędzy tym, co realne, a tym, co wirtualne. Chcielibyśmy, aby konferencja stanowiła swoistą platformę spotkania dla przedstawicieli humanistyki i nauk ścisłych, która umożliwi pogłębioną refleksję na temat współczesnej cyberkultury. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień (długość do 2000 znaków) do 5 listopada 2013 roku na adres: cyberdoswiadczenie@gmail.com W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz miejsce afiliacji. Osoby, których abstrakty zostaną przyjęte, poinformujemy o naszej decyzji mailowo do 10 listopada 2013 roku. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut.

Proponujemy następujące zagadnienia:

1. Cybernauka:
a. wykorzystanie nowych mediów przez instytucje naukowe (kursy prowadzone w Second Life, wykorzystanie portali społecznościowych)
b. nowe strategie gromadzenia, przekazywania i nabywania wiedzy (digitalizacja zasobów wiedzy, elektroniczne nośniki informacji, posługiwanie się edukacyjnymi programami komputerowymi)
2. Cybersłuchacz
a. wpływ nowych mediów na doświadczenie odbioru dźwięku (odtwarzacze mp3, iPady)
3. Cyberczytelnik
a. nowe sposoby czytania związane z dostępnością czytników ebooków i tabletami
b. doświadczenie odbiorcy najnowszych nurtów literatury korzystających z cybernetycznego medium (poezja cybernetyczna, hypertext fiction)
4. Cyberprzestrzeń
a. doświadczenie przestrzeni w świetle nowych technologii i form kultury cyfrowej (technologia 3D, eksploracyjne gry komputerowe)
b. wykorzystanie cyberprzestrzeni we współczesnych formach artystycznych (spektakl teatralny, działanie site-specific, działania immersyjne)
5. Nowy gracz komputerowy
a. refleksja nad grami komputerowymi z uwzględnieniem najnowszych paradygmatów naukowych
b. mechanika interfejsu i jego udział w kształtowaniu doświadczenia gracza/uczestnika kultury cyfrowej
c. doświadczenie gracza komputerowego z perspektywy nowych typów gier wideo (nie-gry, gry komputerowe wykorzystujące augmented reality)
5. Cybermuzeum
a. doświadczenie odbiorcy a nowe sposoby dostępu do dzieł sztuki (digitalizowanie dzieł sztuki, muzeum cyfrowe)
b. wykorzystanie elementów kultury cyfrowej w sztuce współczesnej (digital art, Internet art)
6. Cyberpamięć
a. nowe sposoby pamiętania, zapominania i myślenia o pamięci w świetle strategii wykorzystywanych przez nowe media (wyszukiwarka internetowa, portale społecznościowe)
b. tradycyjne sposoby upamiętniania w erze kultury cyfrowej (archiwum cyfrowe, webdoc, wirtualne cmentarze)
7. Cyberpartycypacja
a. społeczne praktyki wykorzystujące strategie cyberprzestrzeni (e-sport)
b. cyberprzestrzeń a polityka

 

PROGRAM KONFERENCJI do pobrania tutaj

 

Projekt realizowany dzięki dotacji:

 

Teatr Stosowany w Polsce

Projekt badawczy ma na celu zebranie i skatalogowanie informacji o działalności Teatru Stosowanego w Polsce. Termin Teatr Stosowany określamy wszelkie działania z użyciem technik i ćwiczeń teatralnych w celu skonfrontowania społecznie istotnego problemu, doświadczanego przez daną grupę ludzi w celu zmiany istniejącej sytuacji społecznej na lepsze.

Teatr Stosowany łączy w sobie praktyki performatywne z aktywizmem społecznym. Praktycy działający w obszarze tego teatru często dotykają kwestii związanych z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa: nierównościami społecznymi, wykluczeniem czy dyskryminacją.

Teatr Stosowany umieścić można w obszarze teatru amatorskiego, niezależnego, który nieczęsto stanowi obszar badawczy w Polsce, co skutkuje w braku rzetelnej wiedzy na ten temat. Jednocześnie praktykowanie Teatru Stosowanego łączy się nierozłącznie z pracą na rzecz danej grupy społecznej zagrożonej marginalizacją bądź dyskryminacją. Jest to typ teatru szeroko praktykowany na całym świecie, jednak w Polsce mimo wielości grup pracujących w jego obszarze brakuje rzetelnej identyfikacji, informacji i systematyzacji tego zjawiska. Projekt badawczy ma być podłożem do realizacji dalszych inicjatyw związanych z Teatrem Stosowanym i być wspierający dla grupy warsztatowej działającej w ramach Koła Naukowego Performatyków.

Jednocześnie poprzez realizację tego projektu pragniemy dowartościować grupy teatralne, które nie stoją w centrum zainteresowania współczesnej krytyki teatralnej, a wyznaczają swoim działaniem interdyscyplinarne pole między performatyką a socjologią, teatrem a pracą na rzecz odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Częścią projektu są cotygodniowe warsztaty o godzinie 19:00 (środa, Gołebia 14 sala 74)

 

Organizacje Współpracujące:

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany dzięki dotacji:

Okiem eksperta. Performanse nie tylko artystyczne

Projekt Okiem eksperta. Performanse nie tylko artystyczneinauguruje działalność Koła Naukowego Performatyków UJ. Proponujemy regularne spotkania o charakterze wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów adresowane do studentów i doktorantów zainteresowanych performatyką.

 

Udział w panelach dyskusyjnych jest otwarty dla wszystkich chętnych (w przypadku dużego zainteresowania, pierwszeństwo mają uczestnicy Koła) i nie wymaga spełnienia żadnych specjalnych warunków. Natomiast udział w warsztatach z przyczyn organizacyjnych jest ograniczony do grupy maksymalnie 20 osób, studentów UJ, którzy wcześniej zadeklarują gotowość przystąpienia do Koła.

 

Zapraszamy na spotkania z zaproszonymi ekspertami, praktykami i teoretykami (wykładowcami akademickimi) w różnych dziedzinach nauki i kultury: dramacie (prof. Małgorzata Sugiera), tekstach kultury (reżyserka Weronika Szczawińska), widowiskach społecznych (prof. Dariusz Kosiński), mediach (reżyser Krzysztof Garbaczewski, filmie (mgr Konrad Wojnowski), teatrze tańca (twórcy Harakiri Farmers), socjologii (mgr Grzegorz Stępniak) i wielu innych.

 

Projekt ma na celu prezentację nowoczesnego kierunku badań, jakim jest Performatyka, poprzez prezentację konkretnych zainteresowań i działań zaproszonych ekspertów, zgromadzenie i publikację nowych tekstów o tematyce performatywnej (także na łamach pisma internetowego „PerformUJ" na platformie paper.li), zorganizowanie konferencji, na której wystąpią wszyscy goście i uczestnicy projektu.

 

Program na najbliższe miesiące:

 

projekcje spektakli Weroniki Szczawińskiej:

20.01 Jackie śmierć i Księżniczka, Noże w kurach oraz Zemsta

 

projekcje spektakli Krzysztofa Garbaczewskiego:

27.01 Chór sportowy

24.02 Odyseja

 

28.02 panel dyskusyjny z udziałem Weroniki Szczawińskiej (Recykling. Teksty kultury);

 

1.03 panel dyskusyjny z udziałem Krzysztofa Garbaczewskiego (Nowe media w teatrze).

 

A w marcu…

prezentacja projektów Harakiri Farmers i spotkanie z twórcami (Performer w teatrze tańca);

pokaz multimedialny mgr. Konrada Wojnowskiego o performatyce filmu;

wykład prof. Małgorzaty Sugiery i prof. Dariusza Kosińskiego.

 

Zapraszamy!

Projekt realizowany dzięki dotacji: